حسابداری

Showing all 2 results

  • مقاله کاربرد داده کاوی در یک بانک روستایی

    7,000 تومان تعداد فروش : 0
  • مقاله فشار دستمزد و کیفیت حسابرسی

    45,000 تومان 42,900 تومان تعداد فروش : 0